Formy ciśnieniowe

Formy ciśnieniowe wykonujemy do odlewania detali ze ZnAl i Aluminium. Jeśli potrzeba możemy wykonać również okrojnik do detalu.